Längden på projekt kan variera, men generellt sett är det mellan 1 till 2 månader. Projektet kan också vara öppet för privata investeringar under en period innan den lanseras på Accumeo.

Did this answer your question?